Хамтран ажиллах

Хувь хүн болон албан байгууллага онлайн худалдааны сайтад бараа байршуулах боломжтой. Өөрийн бараа, бүтээгдэхүүнээ сурталчилан борлуулж, худалдан авагчийнхаа тоог богино хугацаанд эрс нэмэгдүүлнэ.