Дулааны өндөр хамгаалалттай GOS-SL гүйдэг цонх, хаалга

Дулааны өндөр хамгаалалттай GOS-SL гүйдэг цонх, хаалга

GOS-SL нь дулаан тусгаарлалт болон битүүмжлэл муутай сонгомол хийцийн гүйдэг цонх хаалганы загвар, үзүүлэлтийг эрс сайжруулж салбартаа хувьсгал хйисэн. Иймд эрс тэс уур амьсгалтай манай орны цаг уурын нөхцөлд хэрэглэх боломжийг олгож байна.